Spijbelen

Van spijbelen is sprake wanneer de leerling zonder toestemming van zijn teamleider (of een door deze aangewezen plaatsvervanger) en buiten medeweten van de ouders een of meer lessen afwezig is.

Op spijbelen staat vanaf de allereerste keer een straf:
* het 1e gespijbelde lesuur wordt dubbel ingehaald;
* het 2e gespijbelde lesuur wordt ingehaald door drie uur na te komen;
* het 3e en 4e gespijbelde lesuur levert een week lang aanwezigheidsplicht op van 08.00u tot 16.30u;

* het 5e tot en met het 10e gespijbelde lesuur leveren twee weken een aanwezigheidsplicht op van 08.00 tot 16.30u.

Vanaf het 2e en 4e gespijbelde lesuur worden de ouders ingelicht.

Als een leerling zich het hele uur heeft verslapen, wordt dit aangemerkt als spijbelen.

Als het spijbelen leidt tot overschrijding van de betreffende leerplichtnormen, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.