Te laat in de les

We verwachten van elke leerling dat hij op tijd in de les is.  

In de locatie Almelo leerjaar 1 en 2 worden bij te laat komen in principe de volgende maatregelen genomen.
 
 • bij de derde en de vierde keer, krijgt de leerling een corveestraf van een uur;
 • bij de vijfde en de zesde keer wordt deze straf verdubbeld;
 • bij de zevende keer bestaat de straf uit een week corvee, een week om 07.45u melden of een week nablijven;
 • vaker dan 7 keer te laat komen, levert dezelfde straf op als bij de zevende keer, maar dan gedurende twee weken;
 • bij de tiende keer wordt de leerling geschorst;
 • bij de vijfde, zevende en negende keer worden bovendien de ouders ingelicht.

In de locatie Almelo leerjaar 3 tot en met 6 worden bij te laat komen in principe de volgende maatregelen genomen.
 
 • bij de derde en de vierde keer, moet de leerling zich 1 maal om 07.45 uur melden;
 • bij de vijfde en de zesde keer wordt deze straf verdubbeld;
 • bij de zevende keer bestaat de straf uit een week om 07.45u melden;
 • vaker dan 7 keer te laat komen, levert dezelfde straf op als bij de zevende keer, maar dan gedurende twee weken;
 • bij de tiende keer wordt de leerling geschorst;
 • bij de vijfde, zevende en negende keer worden bovendien de ouders ingelicht.

N.b. de dag waarop de leerling zich moet melden, is altijd meteen de eerstvolgende werkdag, ook als deze dan toevallig volgens het rooster niet om 08.20 uur zou moeten beginnen.

N.b. 07.45 uur is 07.45 uur. Is de leerling volgens de klok op de administratie te laat, dan moet deze zich opnieuw de volgende dag om 07.45 uur melden.

N.b. kom de leerling niet of pas na 08.00 uur opdagen, dan moet deze zich twee dagen (extra) om 07.45 uur melden.