Canisius Classes

Wat is er nou leuker dan je talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en dingen te doen die je interesseren? Dat kan bij ons op school, want wij zijn gestart voor vmbo-, havo-, en vwo-leerlingen met de Canisius Classes!

Canisius Classes promo from Canisius on Vimeo.

 De opzet van Canisius Classes is dat leerlingen in de onderbouw op hun eigen niveau (vwo, havo of vmbo) een opleiding volgen met een regulier onderwijsprogramma en daarnaast structureel de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een keuzeprogramma:

- Sports & Lifestyle;
- Arts & Music;
- Science & Technology;
- Economics & Business.

Deze keuzeprogramma’s krijgen vorm in 2 lesuren per week (blokuur) in leerjaar 2 en leerjaar 3. In leerjaar 1 vindt dit alles plaats in de zogenaamde ‘activiteitenweken’ van de periodes 2, 3 en 4.

Organisatie leerjaren

Organisatie leerjaar 1 
Tijdens de activiteitenweek in periode 2, 3 en 4 van leerjaar 1 wordt een Carrousel aangeboden. Door middel van deze Carrousel maken leerlingen per periode 2 uur kennis met elk keuzeprogramma.  Leerlingen maken op deze wijze kennis met alle vier Canisius Classes.

Vervolgens maakt de leerling een keuze voor de Classes voor leerjaar 2 in periode 4, waarbij de leerling een eerste, tweede, derde  en vierde voorkeur aangeeft. In leerjaar 2 treft de leerling de gemaakte keuze wekelijks in het reguliere rooster aan. 

Organisatie leerjaar 2 
In leerjaar 2 neemt de leerling deel aan twee Canisius Classes: in elk semester 1 (wekelijks in één blokuur van 100 minuten). Dit blokuur zal aan het begin of het einde van de dag gepland worden. In de activiteitenweken – 3 per schooljaar aan het begin van een lesperiode – hebben de leerlingen van leerjaar 2 geen Canisius Classes. Dit om organisatorische redenen: dán hebben de 1e klassers hun Canisius Classes. De keuze voor een de Canisius Class in leerjaar 3 (havo/vwo) wordt gemaakt aan het einde van leerjaar 2 (in april/mei).

Organisatie leerjaar 3  (havo/vwo)
In leerjaar 3 krijgt de leerling één blokuur per week voor één Canisius Class (gedurende periode 1,2 en 3). Dit blokuur wordt wederom aan het begin of aan het einde van de dag gepland. Daarnaast zijn er in de activiteitenweek mogelijkheden voor een excursie.