Begeleiding

Schoolmaatschappelijk werker/vertrouwenspersoon/ondersteuningscoördinator 

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Het schoolmaatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en eventueel jeugdzorg en richt zich op de leerling bij wie de ontwikkeling dreigt te stagneren. De schoolmaatschappelijk werker is er voor elke leerling die persoonlijke zaken met iemand wil bespreken; zo'n gesprek kan zowel over school gaan als over zaken buiten school. De schoolmaatschappelijk werker luistert in vertrouwen, ondersteunt en geeft eventueel adviezen. Voor de locatie Almelo is dit mevrouw I. Luttikhuis, bereikbaar op 0546-488488 of via de mail i.luttikhuis@canisius.nl
 
Voor meer informatie zie onderstaande folder.
Folder SMW 
 
Tevens verzorgt het schoolmaatschappelijk werk een aantal trainingen. Voor meer informatie zie onderstaande folders. 
 
Pluspunt 
Op beide locaties van de school is, in het kader van de wet Passend Onderwijs, een zogenaamd Pluspunt gevestigd. Soms heeft een leerling het even of een langere tijd moeilijk op school. Dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. De leerling heeft dan extra steun en begeleiding nodig. Binnen de klassen is niet altijd tijd voor deze extra aandacht. Ook de mentor heeft daar niet altijd tijd voor. Voor deze jongeren kunnen het Pluspuntlokaal en de Pluspuntmedewerkers een passende oplossing bieden. Voor de locatie Almelo is dit de heer M. Snijders, bereikbaar op 0546-488488, of via de mail m.snijders@canisius.nl 

Voor meer informatie zie onderstaande folder.
Folder Pluspunt

Lees verder voor meer informatie over o.a. begeleiding door mentoren, teamleiders,  schooldecanaat,  afdelingsbegeleiding, intern en extern zorgteam, Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband, schoolondersteuningsprofiel.