Vrijwillige ouderbijdrage

Klik hier voor de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019


Stichting Carmelcollege maakt gebruik van het financiële online-systeem WisCollect. U ontvangt voor elke afzonderlijke factuur voor de diverse (vrijwillige) ouderbijdrage een email met daarin een link naar WisCollect.
Klik hier voor de handleiding gebruiker Wiscollect

Inleiding  

De school ontvangt van de overheid geld om het onderwijs voor uw kind te verzorgen. Met dat geld kan de school echter niet alle kosten die gemaakt worden, betalen. We vragen daarom van ouders een vrijwillige financiële bijdrage.

Uw kind zit op onze school, omdat u onze school een goede school vindt voor uw kind. Wat onze school uw kind tijdens zijn opleiding wil en kan bieden, is uiteraard niet volledig afhankelijk van uw financiële bijdrage, maar wij hebben die bijdrage van u dringend nodig om voor uw kind te kunnen blijven doen wat we doen. We gaan ervan uit dat u dit inziet en we hopen dat u derhalve de vrijwillige bijdrage die wij van u vragen, volledig en tijdig kunt en zult betalen.

Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat bent de gevraagde vrijwillige bijdrage (geheel) te betalen. Wij hopen dat u in een dergelijke situatie probeert elders financiële ondersteuning te krijgen (bijvoorbeeld via de bijdrageregeling minima van uw gemeente, via Stichting Leergeld of via het jeugdfonds).

Lees verder voor een nadere toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage.

Wilt u nog meer informatie of wilt u overleggen over de vrijwillige ouderbijdrage, neemt u dan s.v.p. contact op met mevrouw I.Lansink van onze administratie in Almelo (tel. 0546-488488, e-mail i.lansink@canisius.nl).