Te laat in de les

In de locatie Tubbergen worden bij te laat komen de volgende maatregelen genomen:

  • * elke keer dat de leerling te laat komt, moet hij of dezelfde dag nablijven of zich de volgende dag voor 07.45u melden;
  • * bij herhaling (5e keer) wordt de leerplichtambtenaar in kennis gesteld van het aantal keren te laat komen;
  • * desgewenst wordt de leerling door de leerplichtambtenaar op school uitgenodigd voor een gesprek;
  • * als een gesprek met de leerplichtambtenaar niet voldoende effect oplevert, kan de leerplichtambtenaar een Halt-taakstraf opleggen.