Stimulering bètatechniek

Sg. Canisius neemt al jaren deel aan landelijke en regionale programma's voor techniekstimulering. Doel is meer jongeren te laten kiezen voor een carrière in een bèta-technisch beroep, omdat de arbeidsmarkt op langer termijn een structurele vraag heeft naar middelbaar en hoger geschoold bèta-technisch personeel. Deze behoefte wordt zeker ook in de regio Twente gevoeld. Canisius heeft de afgelopen jaren aan deze doelstelling gewerkt en blijft hieraan werken door verschillende activiteiten in te zetten, zoals:

  • diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten (lesprogramma’s, practica, excursies, wedstrijden/olympiades e.d.) georganiseerd vanuit de bètavakken (wis-, natuur-, scheikunde en biologie);
  • voorlichtingen via de decanen;
  • gastlessen door of “speeddates” met technische beroepsbeoefenaars;
  • samenwerking met het vervolgonderwijs en 
  • samenwerking met het bedrijfsleven, waaronder Urenco Almelo.

Neem voor meer informatie over de specifieke techniekstimuleringsactiviteiten van Canisius contact met ons op via het algemene nummer 0546 - 488 488 of mail naar:

U. Domhof (teamleider vmbo Almelo) u.domhof@canisius.nl
R. Krijnsen (teamleider vwo bovenbouw) r.krijnsen@canisius.nl