Passend Onderwijs


Canisius maakt deel uit van het Samenwerkingsverband SWV 23-01 VO. In het kader van de wet Passend Onderwijs streeft dit samenwerkingsverband ernaar in samenwerking tussen VSO en VO binnen de regio Almelo een samenhangend geheel aan voorzieningen te realiseren, waarmee alle leerlingen passend onderwijs en passende ondersteuning geboden kan worden.

Daartoe heeft het Samenwerkingsverband een drietal gezamenlijke onderwijsvoorzieningen gevormd waarin leerlingen desgewenst buiten de reguliere setting van hun eigen school onderwijs aangeboden kunnen krijgen:

·         De Schakel: voor leerlingen die een intensievere vorm van ondersteuning nodig hebben, voordat de overstap van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs gemaakt kan worden.

·         De Reboundvoorziening: voor leerlingen die om verschillende redenen even niet meer zo goed kunnen meekomen in de eigen school.

·         De Link: voor leerlingen die het moeilijk vinden naar school te gaan.

De afzonderlijke scholen van het samenwerkingsverband hebben ook in hun eigen locaties extra maatregelen getroffen om leerlingen zo lang mogelijk binnen de reguliere setting van de eigen school onderwijs te kunnen bieden. De scholen hebben samen afgesproken welke basisondersteuning zij hiervoor binnen hun locaties realiseren. Het zogeheten schoolondersteuningsprofiel waarin dit per locatie is vastgelegd, kunt u via de volgende links inzien:

schoolondersteuningsprofiel Canisius Almelo

schoolondersteuningsprofiel Canisius Tubbergen

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband in zijn totaliteit verwijzen we u naar de eigen site van het samenwerkingsverband: www.swv2301.nl