Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Op dinsdagavond 11 juni houden we op onze locatie in Almelo de eerste grote “Plusavond”: leerlingen die extra activiteiten hebben gedaan in dit schooljaar (zgn. plusactiviteiten) laten dan het een ander zien aan hun ouders, medeleerlingen en personeel. Het zal een dwarsdoorsnede worden van wat er buiten het lesprogramma allemaal gebeurt op onze school. Het programma ziet er als volgt uit:

-Inloop vanaf 19.00 uur met thee/ koffie/ fris

-Om 19.30 uur korte centrale opening: welkomstwoord van directeur René Delnooz/ videoboodschap van een oud-Canisiaan,

-Vervolgens: start van de markt met presentaties van Plusactiviteiten door leerlingen (het ziet er naar uit dat we zo’n 30 groepjes hebben, van brugklas tot met 6v),

-Rond half negen sluiten we de avond gezamenlijk af in de aula met onder meer: muzikale bijdragen van leerlingen, uitreiking van de EHBO-diploma’s en de uitreiking van de Canisius Awards voor leerlingen van de vier teams.

-Einde programma: rond de klok van negen.