Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

BOEKEN INLEVEREN LOCATIE TUBBERGEN: 

 

VRIJDAG 5 juli 2019


Net als afgelopen schooljaar worden ook nu de boeken weer gedeeltelijk ingenomen door de medewerkers van Canisius en gedeeltelijk door de medewerkers van VanDijk uit Kampen.

De boeken die jullie bij de medewerkers van Canisius moeten inleveren, worden op de volgende pagina van deze brief genoemd. Voor de boeken die jullie bij VanDijk moeten inleveren ontvangen jullie een inleverlijst van VanDijk.

Inleveren boeken bij de medewerkers van Canisius:

Denk hierbij aan:

  • Klassikale boeken, uitwerkingen, boeken die je van de docent hebt geleend EN de boeken die onderaan deze brief genoemd worden.

De mediatheekboeken die je nog in je bezit hebt, moet je ook deze dag inleveren in de mediatheek.

Denk aan het betalen van nog openstaande boetes.

GANG VAN ZAKEN: 

Je meldt je eerst bij de medewerkers van Canisius en levert daar de boeken in die eigendom zijn van Canisius. Daarna ga je met je leerboeken naar de medewerkers van VanDijk Educatie.  De looprichting zal worden aangegeven.

 

Inleveren leerboeken bij VanDijk Educatie:

Neem al je leerboeken mee die op je inleverlijst staan, (haal het kaftpapier thuis eraf)  en lever ze op alfabet in, volgens de volgorde op de boekenlijst.  Bij onherstelbaar beschadigde en kwijtgeraakte boeken wordt er een schaderapport opgemaakt door de medewerkers van VanDijk.

 

Als je vragen hebt over bovenstaande, neem dan contact op met mevrouw Moorman,  mailadres: a.moorman@canisius.nl

                                                                                                                                                         

Overzicht inleveren bij de medewerkers van Canisius, per leerjaar: 

 

                                                                                                                                   

Leerjaar 1: Inleveren bij de medewerkers van Canisius:

Alle klassikale boeken en eventueel geleende/ontvangen boeken van de docenten.

* De boeken van Biologie en van Wiskunde hoeven niet te worden ingeleverd.

Leerjaar 2:  Inleveren bij de medewerkers van Canisius:

Alle klassikale boeken en eventueel geleende/ontvangen boeken van de docenten.

* De boeken van Biologie hoeven niet te worden ingeleverd.

 

3BKGT: Inleveren bij de medewerkers van Canisius:

Alle klassikale boeken en eventueel geleende/ontvangen boeken van de docenten.