Geschiedenis

In 1922 werd in Almelo de eerste r.-k. Muloschool opgericht, op initiatief van het kerkbestuur van de H. Georgius. Voordien echter waren al enige ulo-klassen verbonden aan de eerste katholieke school in Almelo. De mulo-school kreeg de naam van de evangelieprediker uit deze streken, Sint-Radboud. In de aanvangsjaren werd de school nogal in haar bestaan bedreigd door gebrek aan leerlingen. Eerst in de dertiger jaren zette de groei definitief door. 

In 1943 werd de naam van de school om administratieve redenen gewijzigd in Sint-Petrus Canisiusschool. De school was in de oorlogsjaren wisselend gehuisvest in de Noorderstraat en de Winkelsteeg, mede vanwege vordering van het schoolgebouw door de Duitse bezetter. In 1954 werd een nieuw schoolgebouw aan de Kogellaan in gebruik genomen, dat van de aanvang af niet heeft voldaan aan de eisen. Diverse verbouwingen waren het gevolg. In 1962 kwam de school onder bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs en Opvoeding in Almelo. Vanwege een spectaculaire groei van het aantal leerlingen was uitbreiding met een dependance noodzakelijk: in 1970 werd Het Tolhuis in gebruik genomen, dat vervolgens in 1974 met enige lokalen werd uitgebreid. 

In 1977 besloot het Ministerie van Onderwijs aan onze school een afdeling havo te verbinden. In 1978 startte de havo-afdeling. Tegelijkertijd werd het bestuur van onze school overgedragen aan de Stichting Carmelcollege in Hengelo (O). In 1979 werd de tweede dependance aan de Buitenhof in gebruik genomen; in 1980 moest deze dependance al weer uitgebreid worden. Op 7 januari 1987 verleende het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen officieel toestemming voor nieuwbouw van onze scholengemeenschap. Op 20 februari 1987 sloeg staatssecretaris mevrouw N. Ginjaar-Maas de eerste paal. Na een voorspoedig verlopen bouwproces vond de oplevering van de nieuwe school plaats op 27 mei 1988. 

Op 23 september 1988 werd het nieuwe schoolgebouw aan het Slot 31 officieel geopend door mevrouw Ginjaar-Maas: St.-Canisius was bijeen in één gebouw. D.d. 1 augustus 1990 is onze school uitgebreid met een afdeling vwo (Atheneum).

 

Lees verder>>