Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen
oktober 2020
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aankomende events

21 oktober 2020

Mentorouderavond leerjaar 1

23 oktober 2020

Toetsperiode leerjaar4, 5, 6

26 oktober 2020

Toetsperiode leerjaar 4, 5, 6

26 oktober 2020

Toetsperiode leerjaar 4

2 november 2020

Start 2e roosterperiode

2 november 2020

leerlingklankbordgroepen 20/21

3 november 2020

19.30 uur: voorlichtingsavond decanaat 3mavo

3 november 2020

Voorlichtingsavond decanaat 3tto

3 november 2020

14.15-15.00 uur: introductiebijeenkomst profielwerkstuk 4mavo

4 november 2020

14.30 uur: Canisius Discoveryday groep 8

5 november 2020

19.30-22.00 uur: Casino-avond leerjaar 3 in Almelo

6 november 2020

Leertoetsvrij leerjaar 3

6 november 2020

Open dag RUG Groningen

6 november 2020

13.00-21.00 uur: Open dag Windesheim Zwolle

9 november 2020

19.30-21.00 uur: ouderklanbordgroepen 20/21

9 november 2020

Tot 14.00 u: aanvragen inhaaltoetsen/herkansingen TW1 leerjaar 4 t/m 6

9 november 2020

Tot 14.00 uur: aanvragen inhaaltoetsen/herkansingen TW1 leerjaar 4

10 november 2020

12.25 uur: profielwerkstukmiddag 5h/6v

10 november 2020

14.30-16.00 uur: kennismakingsworkshop-2 groep 8

12 november 2020

18.30 uur: informatieavond TOF-basisscholen groep 8

12 november 2020

Open dag UT

13 november 2020

Open dag UT

14 november 2020

Open dag UT

16 november 2020

PWS werkochtend 4mavo

16 november 2020

Toetsvrij leerjaar 1-2-3 i.v.m. activiteitenweek

16 november 2020

Stage 4GM 20/21

16 november 2020

Vanaf 12.00 uur VSC-trainingsstage wk-team

17 november 2020

19.30 uur: Algemene Ouderavond Basisonderwijs 2020

17 november 2020

leertoetsvrij leerjaar 1-2-3 bij activiteit gisteren (tot) na 16.05 u.

17 november 2020

Rapportvergadering schoolbreed 08.20-17.05 uur

17 november 2020

Lessen van 40 minuten

17 november 2020

herkansingen/inhaaltoetsen TW1 leerjaar 4 t/m 6

17 november 2020

VSC-trainingsstage wk-team

17 november 2020

herkansingen/inhaaltoetsen TW1 leerjaar 4

17 november 2020

locatieleerlingenraad 20/21

19 november 2020

PWS-werkochtend 4mavo

20 november 2020

4FLE Shakespeare in Performance

20 november 2020

5FLE Phileas Fogg WW1 Poets

23 november 2020

Almelo Academy LOB 4h,5h,5v,6v 2020/2021

23 november 2020

voorlichtingdavond decanaat 3havo 20/21 (groep 1)

23 november 2020

PO 5havo BSM Pietengym (basisschool)

23 november 2020

19.30 uur: Gemeenschappelijke ouderraad 20/21 in Tubbergen

24 november 2020

voorlichtingsavond decanaat 3havo (groep 2)

24 november 2020

14.05-14.45 uur: mentortijd 4vwo

24 november 2020

Locatieleerlingenraad 20/21

25 november 2020

voorlichtingsavond decanaat 3vwo

25 november 2020

19.00-21.30 uur: CBA Sinterklaas leerjaar 1,2

26 november 2020

18.30-21.30 uur: CBA Sinterklaas leerjaar 1,2

26 november 2020

leertoetsvrij leerjaar 1,2

27 november 2020

leertoetsvrij leerjaar 1,2

27 november 2020

3havo/3vwo "Later begint nu" (decanaat)

27 november 2020

3TTO "Later begint nu" (decanaat)

1 december 2020

10-minuten ouderavond 20/21 alle leerjaren

1 december 2020

extra inhaal-herkansingsronde examenleerlingen

2 december 2020

Schriftelijke FLE-examens CAE (locatie Slot)

3 december 2020

Schriftelijke FLE-examens CPE (locatie Utrecht)

7 december 2020

Biologie Olympiade 2020

8 december 2020

14.25-16.05 uur: werkmoment profielwerkstuk 4GM 2020

9 december 2020

lessen tot 12.00 uur

9 december 2020

4mavo: profielwerkstuk inleveren

11 december 2020

Paarse vrijdag 2020

17 december 2020

Kerstactiviteiten leerjaar 1-2-3

17 december 2020

Foute-kersttruiendag 2020

18 december 2020

Lesvrij: 08.20-12.00 uur: sectievergadering 20/21

21 december 2020

Kerstvakantie

4 januari 2021

Leertoetsvrij

5 januari 2021

14.30 uur; (1e) voorronde Voice of Canisius 2020 (muzieklokaal

5 januari 2021

14.25-16.05 uur: werkmoment profielwerkstuk 4 G/M

7 januari 2021

15.00 uur: Canisius Challenge 20/21 voor groep 8 TOF-scholen

11 januari 2021

Leerlingklankbordgroepen 20/21

12 januari 2021

lessen toto 12.00 uur

12 januari 2021

1e en 2e: Werkmoment profielwerkstuk 4mavo

15 januari 2021

Deadline aanmelding studies decentrale selectie 20/21

18 januari 2021

toetsperiode schoolbreed

25 januari 2021

Start 3e lesperiode

25 januari 2021

Decanaat: week van het vak 3GMHV

25 januari 2021

Wiskunde-olympiade 2021

25 januari 2021

Ardrijkskunde-olympiade 2021

25 januari 2021

Biologie-olympiade 2021

25 januari 2021

18.00-20.30 uur; Open Huis Tubbergen

26 januari 2021

18.00-20.30 uur: Open Huis Almelo

26 januari 2021

Leertoetsvrij i.v.m. Open Huis

27 januari 2021

Leertoetsvrij i.v.m. Open Huis

29 januari 2021

Open Dag RUG Groningen: klassikaal bezoek 4vwo

29 januari 2021

13.00-21.00 uur: Open Dag Windesheim

1 februari 2021

tot 14.00 uur: aanvragen inhaaltoetsen/herkansingen leerjaar 4-5-6

1 februari 2021

19.30 uur: ouderklankbordgroepen 20/21

2 februari 2021

locatieleerlingenraad 20/21

2 februari 2021

14.15 uur: afsluiting profielwerkstuk 5h/6v

2 februari 2021

voorlichtingsavond decanaat 2BK Tubbergen

2 februari 2021

19.00 uur: presentatie profielwerkstuk 4 mavo

3 februari 2021

voorlichtingsavond 2GM

4 februari 2021

Mbo/Hbo/Wo-voorlichtingsavond leerjaar 3 schoolbreed in Almelo

8 februari 2021

19.30 uur: Gemeenschappelijke ouderraad 20/21 in Almelo

8 februari 2021

inhaaltoetsen/herkansingen TW2 leerjaar 4 t/m 6

8 februari 2021

Stage 4BK 20/21

9 februari 2021

voorlichtingsavond decanaat 2mavo

10 februari 2021

19.00-21.30 uur: CBA-carnaval in Tubbergen

15 februari 2021

Rosenmontag 2021: lesvrij

16 februari 2021

klankbordteams Almelo

16 februari 2021

13.30-16.00 uur: Last-minute-openhuis 2021

17 februari 2021

HBO-voorlichting 2021

17 februari 2021

10-minuten ouderavond leerjaar 4-5-6

17 februari 2021

10-minuten ouderavond leerjaar 4

18 februari 2021

WO-voorlichting 2021 4V klassikaal vanaf 10.50 uur

18 februari 2021

WO-voorlichting 2021 5V individueel vanaf 10.50 uur

22 februari 2021

Voorjaarsvakantie

1 maart 2021

voorlopige pakketkeuze 3v, 3tto

2 maart 2021

voorlichtingsavond FLE (incl. Almelo) in Tubbergen

3 maart 2021

12.00 uur: keuzemiddag CBA

4 maart 2021

19.30 uur: Finale Voice of Canisius 2021 in Almelo

8 maart 2021

stage 3mavo

9 maart 2021

kennismaking 3tto in Almelo

10 maart 2021

presentatie-avond profielwerkstuk 5havo

11 maart 2021

presentatie-avond profielwerkstuk 6vwo

15 maart 2021

CPE handvaardigheid mavo (t/m 27 mei 2021)

18 maart 2021

concertavond bovenbouwleerlingen muziek

19 maart 2021

sluiting aanmelding leerjaar 1 2021

24 maart 2021

toetsvrij leerjaar 3hv, 4, 5 en 6

24 maart 2021

voorstelling A&M Musical leerjaar 3

24 maart 2021

toetsvrij leerjaar 3tto, 4vmbo

25 maart 2021

sluiting dfinitieve pakketkeuze alle leerjaren 2021

29 maart 2021

schoolbreed les tot 12.00 uur

29 maart 2021

stage 3b, 3K, 3GM

30 maart 2021

toetsperiode leerjaar 3hv, 4, 5, 6

30 maart 2021

toetsperiode leerjaar 3tto, leerjaar 4

1 april 2021

Witte Donderdag 2021

1 april 2021

Paasviering leerjaar 1

2 april 2021

Goede Vrijdag (vakantiedag)

5 april 2021

Paasmaandag

6 april 2021

toetsperiode lj. 3hv, 4, 5, 6

6 april 2021

toetsperiode leerjaar 3tto, leerjaar 4

6 april 2021

CSPE 4B, 4K, 4GM

12 april 2021

start lesperiode 4

12 april 2021

leerlingklankbordgroepen

12 april 2021

tot 14.00 uur: aanvr. inh./herk./herex. leerjaren 3M, 4, 5, 6

12 april 2021

stage 3B, 3K, 3GM

12 april 2021

tot 14.00 uur: aanvr. inh./herk./herex. 3BKGM, 4BKGM

12 april 2021

CSPE 4B, 4K, en 4GM

13 april 2021

examenvoorlichting 4mavo

14 april 2021

5hv: BSM Circusproject

15 april 2021

Rapport mee schoolbreed leerjaar 1, 2, 3

16 april 2021

Open Dag RUG 5/6 vwo

18 april 2021

Enschede marathon 2021

19 april 2021

inh./herk./herex. leerjaren 3M, 4, 5, 6

19 april 2021

19.30-21.00 uur: ouderklankbordgroepen

19 april 2021

inh./herk./herex. 3 en 4 vmbo/mavo

21 april 2021

19.30 uur: Finale Voice of Almelo Theaterhotel

26 april 2021

19.30 uur: medezeggenschapsraad in Almelo

26 april 2021

Oefenexamen 5H, 6V

26 april 2021

4havo naar Den Haag

26 april 2021

4BK examentraining

26 april 2021

toetsvrij leerjaar 1-2-3

27 april 2021

Koningsdag

28 april 2021

Toptraject 4mavo

28 april 2021

10-minutenouderavond 1-2-3-4hv-5v

28 april 2021

10-minutenouderavond 1-2-3

28 april 2021

4GT Oefenexamen

29 april 2021

Oefenexamen 4M, 5H, 6V

29 april 2021

examenvoorlichting 5H,6V

29 april 2021

rapporten 4M, 5H, 6V uit

29 april 2021

Examenfeest 2021

29 april 2021

examenvoorlichting 4vmbo/mavo

29 april 2021

rapporten 4vmbo/mavo uit

30 april 2021

laatste lesdag examenkandidaten

3 mei 2021

Meivakantie

17 mei 2021

nieuw lesrooster

17 mei 2021

Aanvang CSE 2021

17 mei 2021

19.30 uur: Gemeenschappelijke ouderraad in Tubbergen

18 mei 2021

CSE 2021

20 mei 2021

LOB-dag 4vwo: snuffelstage

20 mei 2021

Anglia-examens leerjaar 1,2,3

24 mei 2021

Pinksteren 2021

25 mei 2021

CSE 2021

28 mei 2021

CSE (laatste dag voor mavo)

31 mei 2021

CSE 2021 (laatste dag voor havo)

31 mei 2021

Pakketkeuzebepaling lj. 1 en 2 : CC en mvt

1 juni 2021

CSE 2021 (laatste dg voor vwo)

1 juni 2021

19.30 uur: Canisiusplusavond voor niet-examenleerlingen

1 juni 2021

sportdag 3hv

2 juni 2021

sportdag 3vmbo/mavo

3 juni 2021

Lessen tot 12.00 uur

4 juni 2021

Finale Olympic Moves (scholencompetitie 2021)

8 juni 2021

5e lesuur: locatieleerlingenraad

9 juni 2021

Publicatie norm VMBO-Beroepsgericht 2021

10 juni 2021

13.00 uur: kennismaking 2h/2v-Tubbergen in Almelo

14 juni 2021

Kennismakingsmiddag nieuwe Brugklassers

14 juni 2021

leertoetsvrij 3hv,4hv,5v

14 juni 2021 | 11:53 - 11:53

Leertoetsvrij 3TTO

16 juni 2021

leertoetsvrij schoolbreed

16 juni 2021

Examenuitslag mavo/havo/vwo 1e TV 2021

16 juni 2021

Examenuitslag vmbo/mavo 1e TV 2021

17 juni 2021

08.30-10.00 uur: bijeenkomst nog niet geslaagden

21 juni 2021

19.30 uur: Gemeenschappelijke ouderraad 20/21 in Almelo

21 juni 2021

toetsperiode 3hv, 4hv, 5v

21 juni 2021

Tweede tijdvak CSE: vmbo/havo/vwo 2021

21 juni 2021

Toetsperiode 3TTO

22 juni 2021

Lesvrij leerjaar 1-2-3 vmbo/mavo vanaf 12.00 uur

23 juni 2021

Toetsperiode alle leerjaren

28 juni 2021

Diploma's tekenen 1e tijdvak

28 juni 2021

Toetsperiode alle leerjaren

30 juni 2021

sportdag leerjaar 2 = po bsm 4hv

30 juni 2021

09.10: inhaaltoetsen leerjaar 1-2-3

30 juni 2021

centraal inzien toetsen

30 juni 2021

10.00-12.00 uur: 3h/4h LOB pesentaties studietraject

30 juni 2021

tot 14.00 uur: aanvr. inh./herk. 3T,4H,4V,5V TW 4

30 juni 2021

tot 14.00 uur: aanvr. herk. 3T,4H,5V P3 en P4

30 juni 2021

tot 14.00 uur: aanvr. herk. 3vmbo P4

30 juni 2021

19.30 uur: certificaatuitreiking 3TTO

1 juli 2021

Summerparty leerjaar 1-2-3 (CBA)

1 juli 2021

08.20-10.00 uur: werkstuk studietraject 4v/5v

1 juli 2021

10.00-12.00 uur: presentaties snuffelstage 4v

1 juli 2021

sportdag leerjaar 1 = po bsm 4hv

2 juli 2021

11.00 uur: uitslag 2e tijdvak

2 juli 2021

14.00 uur: diploma's tekenen 2e tijdvak

2 juli 2021

Boeken inleveren alle leerjaren

5 juli 2021

09.10 uur: inh./herk. 3T,4H,4V,5v TW4

5 juli 2021

Boeken inleveren alle leerjaren

5 juli 2021

diploma-uitreiking 4 vmbo/mavo

6 juli 2021

diploma-uitreiking mavo

7 juli 2021

diploma-uitreiking havo

8 juli 2021

diploma-uitreiking vwo

9 juli 2021

laatste schooldag 2020/2021

9 juli 2021

uitdelen rapporten alle leerjaren

10 juli 2021

Zomervakantie

Aanmelden informatieavonden

Om zoveel mogelijk ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid te geven de voorlichtingsavond bij te wonen, bieden wij deze avond zowel op school als online aan. Helaas zijn wij op school wel gebonden aan een maximaal aantal personen. De voorlichtingsavond is daarom ook via een livestream thuis te volgen. I.v.m. coronamaatregelen verzoeken wij u vriendelijk om één ouder/verzorger aan te melden. 

Ook als u de voorlichting online wilt volgen verzoeken we u om u aan te melden. Daarnaast sturen we u graag een informatiepakket toe. Mocht u die willen ontvangen, laat dan uw adresgegevens achter.

  • Aanmelden voor Canisius Tubbergen op donderdag 12 november kan
    via deze link.
  • Aanmelden voor Canisius Almelo op dinsdag 17 november kan
    via deze link.