Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

De drie profielen van het vmbo

Aan het einde van leerjaar 2 staan onze vmbo’ers voor een belangrijke keuze: ze gaan namelijk een profiel kiezen. Met dat profiel leggen ze de basis voor wat ze in hun vervolgstudie willen gaan doen. Canisius biedt drie profielen aan om uit te kiezen, waarbij stages bij bedrijven in de regio een grote rol spelen. 

Iedereen heeft een talent en zéker in het vmbo zie je die talenten snel tot bloei komen. Na het tweede leerjaar kiezen onze leerlingen voor TechnO, Zorg & Leefstijl of voor Groen & Ondernemen. Binnen die profielen volgen ze verplichte basisvakken, maar kunnen ze ook zelf kiezen voor specialisatievakken die passen bij zijn of haar persoonlijke interesses en talenten.

TechnO

Bij TechnO ontwikkelen onze leerlingen hun technische vaardigheden, maar gaan ook creatief ontwerpen. De hoofdletter O staat namelijk voor Ontwerpen, Organiseren en Ondernemen. Ze mogen kiezen voor een specialisatie richting de ICT, Technieken (metaal, hout, installatie en elektro), Creatief ontwerpen of de Commercie. Hoewel ze van alle richtingen de basis leren, kunnen ze zich echt gaan richten op wat zijzelf leuk vinden. Zo leggen onze leerlingen een betere basis voor het mbo.

Zorg & Leefstijl

Binnen dit profiel maken de leerlingen kennis met de verschillende richtingen: Zorg, Onderwijs, Uiterlijke Verzorging, Sport & Beweging, Horeca & Recreatie. Ook hier verdiepen ze zich door middel van de vakken die ze kiezen. Met Zorg & Leefstijl kun je in het mbo nog alle kanten op. Zoals bijvoorbeeld de beveiliging, sport, zorg, kinderopvang, maar ook opleidingen als schoonheidsspecialist, onderwijsassistent, kapster, kok, dokters- of tandartsassistent.

Groen & Ondernemen

Bij Groen & Ondernemen gaat het om meer dan het ontwikkelen van “groene competenties”. Het  groene profiel past bij ondernemen, waardoor leerlingen in het mbo nog alle kanten op kunnen. In deze opleiding is er veel aandacht voor milieu, verantwoorde voeding, gezondheid en duurzaamheid. Ze krijgen les in tuinaanleg en  bloemschikken, maar maken ook kennis met akkerbouw en tuinbouw. Bovendien leren onze leerlingen van alles over dieren. Wij zien mogelijkheden binnen onze regio en door samen te werken met bedrijven doen onze leerlingen veel praktijkervaring op binnen en buiten onze school. 

Met een vmbo-opleiding op Canisius krijg je dus een basis waar je echt wat aan hebt, je leert vanuit de praktijk en komt in contact met bedrijven uit de regio.De waarde van stages in de bovenbouw van het vmbo

Canisius Tubbergen is een echte streekschool en heeft als doel leerlingen in het vmbo zovele mogelijk op maat te bedienen. De school werkt daarom nauw samen met stageverleners in de regio, zodat leerlingen zich al vroeg breed kunnen oriënteren en praktijkervaring opdoen. Hiermee wil Canisius zorgen voor  een goede aansluiting met het mbo en bovendien voorkomen dat leerlingen vroegtijdig uitvallen omdat zij een verkeerde keuze gemaakt hebben.

Iedere leerling ontwikkelt zich op eigen wijze en dat is voor school reden om intensief samen te werken met diverse bedrijven en dienstverlenende instellingen in de regio. Leerlingen hebben dan de mogelijkheid om door het zogenaamde 'buitenschools leren' en stages breed kennis te maken met de verschillende sectoren en werkplekken. Kenmerkend voor Canisius is de op maat gerichte begeleidingsstructuur, waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden om zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen. De school houdt daarbij rekening met verschillen en biedt een flexibel onderwijsprogramma aan (met praktijklessen op school en stagemogelijkheden in bedrijven en instellingen) dat aansluit op de verschillende sectoren.

In de bovenbouw van het vmbo doorlopen de leerlingen stages op vijf verschillende werkplekken (naast het praktijkprogramma in de school) en maken zo kennis met de verschillende beroepswerelden in de regio Tubbergen. Voor elke individuele leerling is er ruimte voor eigen keuzes. Het is een proces waarin docenten en stagebegeleiders de leerlingen persoonlijk en op maat begeleiden zodat er een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding gemaakt kan worden.

De kracht van stage in combinatie met de afdelingsprogramma's is dat leerlingen al vroeg een duidelijk beroepsbeeld krijgen. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en doen praktijkervaring op, waardoor ze een basis leggen voor de vervolgopleiding in het mbo.