Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen, het onderwijs en de school belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betalen. Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage in de kosten die de school maakt voor zaken als bijv. kluisjeshuur, excursies en werkweken Op de website vindt u een gespecificeerd overzicht van de posten van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 16 maart 2021 is de hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten bij te dragen. Wanneer ouders niet bijdragen in de vrijwillige ouderbijdrage, wordt een kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of voorzieningen.


Aanvullende TTO-bijdrage
Het tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee. U moet hierbij denken aan de volgende kosten:

• Certificering van docenten om in het tweetalig onderwijs les te geven
• Extra scholing van docenten
• Extra Engelstalig lesmateriaal
• Extra buitenschoolse activiteiten en buitenlandse reizen

Uitgangspunt is dat financiële draagkracht van de ouders nooit een belemmering mag zijn voor het kind om de opleidingen te volgen die wij aanbieden. Wel verwachten we van ouders die voor tweetalig onderwijs kiezen dat ze naar vermogen ook bijdragen aan de extra’s die we bieden. De TTO bijdrage verschilt per jaar. Ook deze bijdrage is vrijwillig en ook hier geldt: dankzij de ouderbijdrage is de school in staat om de extra kosten voor tweetalig onderwijs op te brengen. Als de TTO-bijdrage te hoog is voor uw draagkracht kunt u er ook voor kiezen om een lager bedrag bij te dragen.

Vragen?

Wilt u nog meer informatie of wilt u overleggen over de vrijwillige ouderbijdrage, neemt u dan s.v.p. contact op met mevrouw I.Lansink van onze administratie in Almelo (tel. 0546-488488, e-mail i.lansink@canisius.nl).

Kom kennismaken!

Online open huizen

Hey groep 8'er! Ook jij bent vast al (bijna) toe aan een nieuwe stap. En samen met jou nog heel veel leeftijdsgenootjes. Lijkt misschien nog wat spannend, maar dat valt reuze mee.  Canisius is in ieder geval een school waar je je snel thuis voelt en jezelf kunt zijn. Een school waar jij jouw talenten mag laten zien. Dat zegt natuurlijk elke school, maar bij ons zeggen ook leerlingen (en hun ouders) dat. Benieuwd naar wat wij jou allemaal te bieden hebben? Bezoek dan ons online open huis en meld je aan voor onze rondleiding!


Online open huis Canisius Almelo

  • Klik hier voor de open huis video van Canisius Almelo.
  • Klik hier voor de Canisius escaperoom.


Online open huis Canisius Tubbergen

  • Klik hier voor de open huis video van Canisius Tubbergen.
  • Klik hier en speel de Canisius escaperoom.


Fysieke rondleidingen in Almelo en Tubbergen

  • Klik hier als je belangstelling hebt voor een 'rondje Canisius', een rondleiding door Canisius Almelo.
  • Klik hier als je belangstelling hebt voor een ‘rondje Canisius’, een rondleiding door Canisius Tubbergen.


Virtuele tour

  • Bekijk hier voor de virtuele tour van de locatie Tubbergen.
  • Bekijk hier de virtuele tour van de locatie Almelo.

Groep 8-actviteiten

Klik hier voor een overzicht van onze groep 8-activiteiten, extra video's over onze school en meer.