Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan, indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hieronder vallen niet gevallen waarin (één van) de ouder(s)/verzorger(s) in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist kunnen worden. Alleen in gevallen waarin het beroep van deouder(s)/verzorger(s) (bijvoorbeeld campinghouder) automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden.
Een verzoek tot extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren bij de leerlingcoördinator (Tubbergen) of teamleider (Almelo) ingediend te worden, vergezeld van een verklaring van de werkgever en soms een accountant.


Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen toegestaan worden in geval van:
- wettelijke verplichting;
- verhuizing;
- gezinsuitbreiding;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
- overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad;
- 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.

Voor wintersportvakantie, een 'tweede vakantie', een lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen en trainingen, langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. kan derhalve geen verlof verleend worden. 

Als ouder(s)/verzorger(s) van mening zijn dat extra verlof op zijn plaats is wegens andere gewichtige omstandigheden, kan men daarvoor, liefst ruim van tevoren, een schriftelijk verzoek indienen bij de leerlingcoördinator (Tubbergen) of teamleider (Almelo). Dit geldt ook voor structurelere activiteiten in verband met bijvoorbeeld topsport.

Mochten er andere redenen zijn waarom uw kind één of enkele lessen moet verzuimen (bijvoorbeeld bezoek aan de dokter), dan dient u dit als ouder/verzorger zelf telefonisch door te geven, of uiterlijk 1 dag van tevoren schriftelijk te melden bij de administratie: dus niet per e-mail. We vragen u dringend om afspraken met bijvoorbeeld arts/tandarts onder schooltijd te vermijden.

Vragen?

Neem contact met onze administratie:

Tel: 0546-488488
Mail: info@canisius.nl

Kom kennismaken!

Online open huizen

Hey groep 8'er! Ook jij bent vast al (bijna) toe aan een nieuwe stap. En samen met jou nog heel veel leeftijdsgenootjes. Lijkt misschien nog wat spannend, maar dat valt reuze mee.  Canisius is in ieder geval een school waar je je snel thuis voelt en jezelf kunt zijn. Een school waar jij jouw talenten mag laten zien. Dat zegt natuurlijk elke school, maar bij ons zeggen ook leerlingen (en hun ouders) dat. Benieuwd naar wat wij jou allemaal te bieden hebben? Bezoek dan ons online open huis en meld je aan voor onze rondleiding!


Online open huis Canisius Almelo

  • Klik hier voor de open huis video van Canisius Almelo.
  • Klik hier voor de Canisius escaperoom.


Online open huis Canisius Tubbergen

  • Klik hier voor de open huis video van Canisius Tubbergen.
  • Klik hier en speel de Canisius escaperoom.


Fysieke rondleidingen in Almelo en Tubbergen

  • Klik hier als je belangstelling hebt voor een 'rondje Canisius', een rondleiding door Canisius Almelo.
  • Klik hier als je belangstelling hebt voor een ‘rondje Canisius’, een rondleiding door Canisius Tubbergen.


Virtuele tour

  • Bekijk hier voor de virtuele tour van de locatie Tubbergen.
  • Bekijk hier de virtuele tour van de locatie Almelo.

Groep 8-actviteiten

Klik hier voor een overzicht van onze groep 8-activiteiten, extra video's over onze school en meer.